Ang Sampung paalala sa paggamit ng credit card

Kabayan,

Sadyang kailangan natin ng salapi sa ating pang araw-araw na buhay. Ginagamit natin ang pera sa tuwing may bibilihin tayong bagay o serbisyo na kailangan natin. Ngunit ang katotohonan ay maaaring kaya natin mabili o hindi ang isang bagay – kaya ang iba ay mangungutang muna o kaya ay gagamitin ang credit card upang mabili ang isang bagay. Credit Card

Ating alaming ang sampung (10) paalala sa publiko at mga dapat tandaan sa paggamit ng iyong credit card mula sa DTI. 

 1. Pirmahan kaagad ang mga credit card na natanggap.
 2. Magtago ng impormasyon ng inyong credit cards katulad ng account numbers, expiration date, verification numbers, phone numbers, at address ng credit card companies.
 3. Bantayan ang inyong credit card tuwing may transaction at kunin agad ito pagkatapos.
 4. Huwag basta magbigay ng mga personal na impormasyon tulad ng bank account at passwords.
 5. Huwag basta magpadala sa mga credit card offers. Makipag-ugnayan sa bangko upang masiguradong tunay ito.
 6. Itago ang mga resibo ng bawat transaction at iba pang mga dokumentong katulad neto.
 7. Ipaalam o itawag kaagad sa company ng credit card kapag may nakakadudang transaksyon sa billing statement
 8. Kapag nawala o nanakaw ang credit card, agad itong ipaalam o itawag sa kompanya ng credit card
 9. Bawal magtakda ng kaukulang halaga sa paggamit ng credit cards ang isang establisamento
 10. Sa pagbabayad, dapat iisa lang ang presyo ng product – cash man o credit card ang gamit.

Ang sampung paalala sa itaas ay para maprotektahan mo ang iyong sarili at ang iyong pananalapi. Subalit, hindi ibig sabihin ay maaari mong gamitin ang iyong credit card sa ano mang naisin.

Tandaan!

 1. Ang credit card ay hindi ginagamit para sa mga luho.
 2. Ang credit card ay ginagamit lang in case of emergency.
 3. Ang credit card ay ginagamit para maiwasan mo ang pagdala ng pera.
 4. Ang credit card ay para sa mga taong may pambayad.
 5. At higit sa lahat ang paggamit ng credit card ay isang paraan ng pag-UTANG….

Regards,

The Cristobal

PS. Grab our free e-book entitled “HOW TO UNDERSTAND AND HELP OFWS GO BACK HOME” to face the reality of OFW Life. After that, you should go one step higher and “DISCOVER THE FIVE YEAR PLAN OF AN OFW”

Source: Department of Trade and Industry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *