Part 3 Paano Makakatipid ng Pera: Perang Kinita, Mahalaga

Kabayan,

Hindi naman lingid sa karamihan na ang pera na ating kinikita ay dapat pahalagahan. Lalo na sa ating mga OFWs kaya ang kita mo, pahagalahan mo…Paano Makakaitipid - Part3

Ating basahin ang tula tungkol kay Ana at kung paano nia pahalagahan ang perang binibigay ng kanyang mga magulang sa kanya…

O, Si Ana

Ang batang si Ana

Kaibigan ko’t kababata

Ugali’y kaaya-aya

Tutularan ko sa tuwina.

Kapag siya ay binibigyan

Ng pambili ng kailangan

Halaga ng mga binili

Sinasabi niyang palagi.

Baon namang ibinibigay

Sa kanya ng nanay at tatay

Sinisinop, iniingatan

Ni sentimo’y di nasasayang.

Kaya nga tulad ni Ana

H’wag gumasta nang basta-basta

Isipin muna’t pahalagahan

Bawat perang bibitawan – End

 

Bilang isang OFW, katulad pa kaya tayo ni Ana na nagsasabi ng totoo sa lahat ng pagkakataon kung magkano ang binili at ano ang binili? Alam kaya ng misis o mister mo ang totoong kinikita o baka may iba pang pinapadalhan?

Ganun din sa ating mga naiwan sa Pilipinas, kapag nakapagpadala ka alam mo ba kung saan napupunta at kung paano pinahahalagahan ang perang pinaghirapan ninyo…

Mga halimbawa ng simpleng paraan kung paano makakatipid ay katulad ng:

  1. Anong bagay ang huli mong binili? Bakit mo ito binili?
  2. Magkano ito?
  3. Kanino nanggaling ang perang ipinambili mo nito?
  4. May natira ba sa perang ipinambili mo?
  5. Paano mo pa napakinabangan ito?

Mga simpleng katanungan subalit napaka-inam na ulit-uliting itanong sa ating mga sarili, dahil baka hindi mo naman pala kailangan ang binili mo…

Tayong mga OFWs, ano bang nararapat na gawin sa perang kinita natin? Sa banko lang ba? Magnenegosyo? Gagastusin? Magpupundar? Ang sagot ay madedepende sayo kabayan kung paano mo pahalagahan ang iyong perang pinaghirapan

Ang perang iyong kinita ay responsibilidad mong pangalagaan at gamiting ng wasto kapag alam mong hindi ka OFW for life…

 

Regards,

The Cristobal

PS. Grab our free ebook entitled “How to Understand and Help OFWs Go Back Home”

Source:BSP Publication: Edukasyong Pagpapakatao

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *