Part 4 Paano Makakatipid ng Pera: Pagbabadyet

Kabayan,

Sahuran na naman ba? Sigurado may nakalista ka na diyan kung magkano:

  1. Ang ipapadala sa PilipinasPaano Makakaitipid - Part4
  2. Ang allowance mo sa isang buwan
  3. Ang allowance mo para sa pagkain
  4. Ang allowance mo para sa pamamasyal at kung ano-ano pa…

Sa ating usapin ngaun, makikita mo ang isang mag-anak na sama-sama sa isang gawain. Maliban sa kanya-kanyang ginagawa sa bawat araw, ang isang pamilya ay maroon pang gawain na kaillangan gawain nang sama-sama at malalaman ito sa kuento ng Pamilya Sikat.

Ating basahin ang kuento ng Pamilya sikat sa pinamagatang “Sabay-sabay Sila”.

 

Sabay-sabay Sila

Araw ng Linggo

Ang pamilyang Sikat ay nagsimba. Pagkatapos, pumunta sila sa isang restaurant at kumain.

Dumaan sila sa Luneta Part at namasyal. Pagkaraan sila ay umuwi na .

Pagdating sa bahay, tinawag sila ng tatay sa sala “Mga anak, may pag-uusapan tayo sandali,” wika ng tatay.

“Ano po iyon?” tanong ng magkapatid.

“May gagawin tayo,” sabi ng nanay .

“Gagawa tayo ng badyet o talaan ng gastusin,” paliwanag ng tatay . Kailangang gawin natin ito nang sabay-sabay. Bibigyan ko kayo ng papel. Isulat ninyo rito ang mga bagay na pinagkakagastusan ninyo ng pera na ibinibigay na baon ng nanay sa inyo araw-araw. Ipakikita ko naman sa inyo ang gastusin natin sa bawat araw. Pagkatapos, pagsasama-samahin natin ang lahat ng ito. Makikita natin ang gastusin ng ating mag-anak,” paliwanag ng tatay .

“Sa madaling salita, kung saan napupunta ang kinikita ng inyong tatay,” dagdag ng nanay .

Masayang gumawa ng badyet ang pamilya Sikat. Sabay-sabay sila sa paggawa nito.

Bawat isang kasapi ng pamilya ay nakilahok sa paggawa ng badyet. – end

 

Ayon sa kwento, sabay-sabay ang mag-anak na nagsimba, namasyal sa park, at kumain sa restaurant. Pagdating naman sa bahay, nagbadyet ang pamily upang Makita ang gastusin ng mag-anak. Nagbadyet sila sa pamamagitan ng pagsulat ng mga gastusin ng mag-anak kasama na dito kung saan ginagamit ang baong pera sa pangaraw-araw ng mga bata.

Kaya kabayan sa ating simpleng kuento ngaun malalaman mo kung:

  1. Gumagawa ng badyet ang iyong pamilya.
  2. Bawat kasapi ay nakikilahok sa paggawa ng badyet.
  3. Sabay-sabay ninyong ginagawa ito.
  4. Bawat kasapi ay tumutulong sa pagsasagawa nito.
  5. Malaki ang naitutulong ng mga kasapi ng mag-anak sa paghahanda at pagsasakatuparan ng badyet

Simple lang ang pagbabadyet, kailangan pag-usapan ng pamilya at isulat kung saan man pinaggamitan ang pera. Napakahalaga ang tulong ng bawat kasapi ng mag-anak sa gawaing ito dahil dito malalaman ng buong pamilya kung nakakapag-ipon ba sila o kaya ay nagagamit ng wasto ang kanilang resources or ang kinita nila nanay at tatay.

 

Regards,

The Cristobal

PS. Grab our free ebook entitled “How to Understand and Help OFWs Go Back Home”

Source:BSP Publication: Edukasyong Pagpapakatao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *