Part 8 Paano Makakatipid ng Pera: Mga Taong Huwaran, Dapat Tularan

Kabayan,

Alam mo naman na kailangan mong pahalagahan ang perang iyong kinita. Ngunit maliban sa bawat perang iyong kinita, kailangan mo ding maging batayan ang pagpapahalaga sa perang kinita ng ibang tao sapagkat katulad mo din silang may pangangailangan. Halimbawa neto ay ang pagsasagawa ng nararapat sa lahat ng pagkakataon katulad ng pagsasauli ng pera o bagay na napulot, o kaya naman ay ang pagpapahalaga mo sa perang kinita dahil sa paggawa ng mabuti o pagtulong sa ibang tao.Paano Makakaitipid - Part8

Tingnan natin ang isang magandang halimbawang kuento ni Mang Romy. Si Mang Romy ay isang halimbawa ng taong huwaran na dapat nating tularan at maituro sa ating mga anak.

“Habang naglilinis sa loob ng eroplano si Mang Romy, nakita nia ang isang clutch bag. Binuksan ang bag at may nakitang perang laman. Ipinaalam ni Mang Romy ang nakita sa kinakuukulan.

Hindi nagtagal, dumating ang may-ari at ibinalik sa kanya ang clutch bag na may lamang pera. Bilang gantimpala, binigyan ng pera si Mang Romy ng may-ari . Binati ng mga opisyal ng airport si Mang Romy sa kanyang mabuting ginawa.

Ang pinakamaganda sa lahat ay tumanggap si Mang Romy ng P50,000 galing sa Pangulo ng Pilipinas bilang gantimpala.” – end

Kabayan, kapag ikaw ang nasa kagalayan ni Mang Romy, isasauli mo ba ang napulot mo? Sa palagay mo, ano kaya ang mararamdaman mo kapag ikaw ang nagsauli at nakapulot ng pera?

Sa sitwasyong ito papasok kung paano natin titimbangin ang pangangailangan natin sa pera laban sa pagpapahalaga natin sa ating katapatan o integridad. Ano ang pipiliin mo?

O ano naman kaya ang mararamdaman mo kapag ikaw ang may-ari ng pera?

Makakadarama ka ba ng kasiyahan dahil mailalaan pa rin ang perang naibalik sa dapat nitong pagkagastusan tulad ng pagbabayad ng utang, pansweldo, o iba pang badget niya sa gastusin.

At ang ating huling tanong, kung ikaw ay tumanggap ng pera bilang gantimpala sa pagsauli ng perang napulot, paano mo ito gagastahin? Uubusin mo ba itong lahat?

Regards,

The Cristobal

PS. Grab our free ebook entitled “How to Understand and Help OFWs Go Back Home”

Source:BSP Publication: Edukasyong Pagpapakatao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *